by JJ:GC

Wij ontzorgen u!

Van der Erve Personeelsadvies adviseert en ondersteunt ondernemingen op alle fronten op het gebied van personeel & organisatie.

Op deskundige wijze adviseren en ondersteunen wij u op een creatieve manier met passie en toewijding.

< >

TIP: Lees onze weblog!

This text will be replaced

Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen dienen een intern doel, namelijk het verhelderen van de interne organisatie. Uitgangspunt is te komen tot een resultaatgerichte functiebeschrijving. Functiebeschrijvingen zijn een eerste vereiste indien u uw personeelsleden jaarlijks – of tweemaal per jaar – beoordeelt/ wilt gaan beoordelen. Immers aan de hand van welke aspecten beoordeelt of evalueert u uw personeelslid anders?

Een functiebeschrijving is opgebouwd uit een aantal aspecten zoals:

  • algemene omschrijving van de functie
  • plaats binnen de organisatie
  • doel van de functie in relatie tot de algemene organisatiedoelstellingen
  • functie-eisen (kennis en ervaring)
  • taken en verantwoordelijkheden
  • bevoegdheden
  • aan wie moet worden gerapporteerd
  • sociale interacties
  • specifieke handelingen
  • kwaliteiten/competenties

Samen met u stellen wij de functieprofielen op in relatie tot de strategische kerndoelen van de organisatie. Ook updates voeren wij uit.